karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi szolgáltatás

Hírek

Új rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

2024. január 1-jén lép hatályba a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, amelynek 1. melléklete tartalmazza az általános tűzvédelmi szabályzatot.

A tűzvédelmi törvény módosítása

2024. január 1-jén lép hatályba a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, amelynek 1. melléklete tartalmazza az általános tűzvédelmi szabályzatot.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (hatályos 2023. december 31-ig).

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről,
valamint a tűzvédelmi oktatásról…

Egészségi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó törvénymódosítás

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2024. szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása alapvetően változtatja meg a munkavállalók  egészségi alkalmassági vizsgálatainak szabályozását.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény jelenleg hatályos szövege előírja, hogy a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

A 2023. évi CIX. törvény 6.§ (1) bekezdése módosította a fenti előírást, eszerint „Jogszabályban meghatározott esetekben vagy a munkáltató erre irányuló döntése esetén … a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.” Ezt az előírást „nem kell alkalmazni, ha szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály az érintett tekintetében sajátos egészségi alkalmassági követelményről rendelkezik.” (Ilyen sajátos követelmények lehetnek például a keszonmunkát végzők, vagy ipari búvárok esetében.)

A munkavédelmi törvény módosítása 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kérdése támadt? Keressen minket bizalommal!

Scroll to Top