karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi szolgáltatás

A tűzvédelmi törvény módosítása

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 2024. január 1-jétől hatályos módosításait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

A törvény 2023. december 31-ig hatályos szövege (kimaradt szövegrészek pirossal jelölve) a 2024. január 1-től hatályos szövegével összehasonlítva (változott és új szövegrészek kékkel jelölve).

 

 Hatályos: 2023. XII. 31-igHatályos: 2024. I. 1-től
III. Fejezet

 

A MAGÁNSZEMÉLYEK, A JOGI SZEMÉLYEK, VALAMINT A MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEINEK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

  
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai  
19. § [1] (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, haa) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

 

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

a) [2] a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,

 

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) [3] 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

19. § (2a) [4] Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).
19. § (4) [5] Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződés megkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.(
19. § (5) [6] Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a (2a) bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.
22. §(3) [7] A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.(3) [8] [9] A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

 


 


[1] Megállapította: 2015. évi CLXXIX. törvény 10. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.

[2] Módosította: 2023. évi LXX. törvény 25. § a). Hatályos: 2024. I. 1-től.

[3] Módosította: 2023. évi LXX. törvény 25. § b). Hatályos: 2024. I. 1-től.

[4] Beiktatta: 2023. évi LXX. törvény 24. § (1). Hatályos: 2024. I. 1-től.

[5] Beiktatta: 2023. évi LXX. törvény 24. § (2). Hatályos: 2024. I. 1-től.

[6] Beiktatta: 2023. évi LXX. törvény 24. § (2). Hatályos: 2024. I. 1-től.

[7] Módosította: 2012. évi XXXI. törvény 30. § c), 2013. évi CXCII. törvény 15. § (1) o).

[8] Módosította: 2012. évi XXXI. törvény 30. § c), 2013. évi CXCII. törvény 15. § (1) o).

[9] Megállapította: 2023. évi LXX. törvény 24. § (3). Hatályos: 2024. I. 1-től.Scroll to Top