karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi szolgáltatás

Tűzvédelmi és Munkavédelmi szolgáltatás

1994-ben alapított cégünk a TŰZVÉDELEM és a MUNKAVÉDELEM területén tanácsadást és szolgáltatást vállal gazdasági társaságok, vállalkozások, intézmények számára hogy tűzvédelmi és munkavédelmi kötelezettségeiket a jogszabályok előírásainak megfelelően teljesíthessék.

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

A vállalkozások, intézmények túlnyomó többségének nincs szüksége főállású tűzvédelmi és munkavédelmi szakember foglalkoztatására. Ezekről a feladatokról szolgáltatás igénybe vételével is gondoskodhatnak, a munkavégzés veszélyességétől, a munkavállalók létszámától függően eseti vagy folyamatos megbízási szerződéssel.

A KARABINER.HU KFT vállalja a TŰZVÉDELEM és a MUNKAVÉDELEM területén a munkáltatók, vállalkozások számára a jogszabályokban és szabványokban előírt tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok elvégzését. Elkészítjük a tűzvédelem és a munkavédelem területére előírt dokumentációkat, szabályzatokat, nyilvántartásokat, az egyéni védőeszközök juttatási rendjét, a munkavállalók egészségi alkalmassági vizsgálatainak szabályozását, a tűzveszélyességi osztályba sorolást, a tűzvédelmi kiürítési számításokat, elvégezzük és dokumentáljuk a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásokat, a munkahelyi kockázatértékelést, a kémiai és biológiai kockázatok becslését. Ugyancsak vállaljuk a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonságtechnikai, ellenőrző és időszakos felülvizsgálatát, a munkavédelmi üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatokat.

Megszervezzük a munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgáját, kisgépkezelői oktatását és vizsgáját. Közreműködünk az előírt tűzvédelmi készülékek és felszerelések, az előírt egyéni védőeszközök beszerzésében, az ezekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében.

Tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos feladatokkal forduljon hozzánk!

tűzvédelem vagy a munkavédelem előre jelzett hatósági ellenőrzése esetén, illetve ellenőrzés után a hatósági határozatban előírtak teljesítésére a lehető legrövidebb határidővel is vállaljuk a megbízást.

Tűzvédelem

TŰZVÉDELEM magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek a biztosítását. A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység.

Munkavédelem

MUNKAVÉDELEM célja a munkabalesetek, foglalkozási ártalmak és foglalkozási megbetegedések megelőzése. A munkavédelem, mint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltatók feladata. A munkáltatók alapvető, a munkavédelem előírásainak teljesítésére vonatkozó kötelezettségeit a munkavédelemről szóló törvény, rendeletek, valamint szabványok tartalmazzák.

Szolgáltatásaink

Vállaljuk kiürítési számítások készítését, rövid határidőre is!

Vegye igénybe szolgáltatásainkat! Forduljon hozzánk bizalommal!

A vállalkozók, gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati intézmények a tűzvédelemmel és a munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtására igénybe vehetik cégünket, hogy eseti megbízás alapján naprakészen elkészítsük tűz-és munkavédelmi dokumentumaikat, valamint elvégezzük az ezzel kapcsolatos aktuális feladatokat, pédául a munkahelyi és kémiai kockázatok értékelését.

Ha a Megbízó igényli, illetve ha a jogszabályok tűz- és munkavédelmi szakember állandó foglalkoztatását írják elő számára, folyamatos, havi átalánydíjas megbízási szerződés megkötésével tehet eleget ennek a kötelezettségének.

Megkeresésükre helyszíni tájékozódás, illetve részletes információk alapján tudunk az igényelt szolgáltatás elvégzésére vonatkozó részletes árajánlatot adni.

Tűzvédelem

A megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos előírások teljesítésére vállaljuk a Megbízó személyére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:

 • a Megbízó Tűzvédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó székhelyének, telephelyének tűzveszélyességi osztályba sorolását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó Tűzriadó Tervének (rajzos mellékleteivel együtt) kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartását, az oktatás dokumentálását;
 • tűzvédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítását;
 • a tűzveszélyes munka végzése feltételeinek meghatározását;
 • a tűzveszélyes anyagok tárolásának folyamatos ellenőrzését;
 • tűzvédelmi szemlék keretében a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését;
 • a villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata érvényességének, tartalmának ellenőrzését, a felülvizsgálat elvégeztetését;
 • a villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálata érvényességének, tartalmának ellenőrzését, a felülvizsgálat elvégeztetését;
 • a tűzoltó eszközök és készülékek felülvizsgálata érvényességének figyelemmel kísérését, a felülvizsgálat elvégeztetését;
 • a beépített tűzjelző- és/vagy oltóberendezések létesítésével, ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatos tanácsadást;
 • tűzvédelmi szakvizsgáztatást, továbbképzést az alábbi munkakörökre:

a.) hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők részére;

b.) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők részére;

c.) propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik;

d.) üzemanyagtöltő állomások üzemviteli dolgozói részére;

e.) tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők részére;

 • a tűzvédelmi előírások változásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
 • a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást.

Munkavédelem

 • munkavédelmi előírások teljesítésére vállaljuk a Megbízó személyére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:
 • a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízóra vonatkozóan az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása;
 • munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítása;
 • a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
 • munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését;
 • ˇ munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzését, a dokumentáció előkészítését;
 • a gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai, érintésvédelmi felülvizsgálata szükségességének figyelemmel kísérését, javaslattételt ezek elvégeztetésére;
 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelését, javaslattételt a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre;
 • a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos bejelentések kivizsgálását, javaslat-tételt a szükséges intézkedésekre;
 • munkahely, egyéni védőeszköz, technológia megfelelőségének soron kívüli vizsgálatát, ha az a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be;
 • a munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését;
 • a munkabaleseti nyilvántartások vezetését;
 • a munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítésében való közreműködést;
 • az útibalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését;
 • munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
 • munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást.

Kérdése támadt? Keressen minket bizalommal!

Scroll to Top