karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi szolgáltatás

Munkavédelem

A MUNKAVÉDELEM célja a munkabalesetek, foglalkozási ártalmak és foglalkozási megbetegedések megelőzése. A munkavédelem, mint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltatók feladata. A munkáltatók alapvető, a munkavédelem előírásainak teljesítésére vonatkozó kötelezettségeit a munkavédelemről szóló törvény, rendeletek, valamint szabványok tartalmazzák. A munkavédelem előírásai a szervezett munkavégzésre és az ennek keretében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkoznak, de a munkavédelem területére vonatkozó jogszabályok meghatározott rendelkezéseit alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is (járókelők, látogatók, szolgáltatást igénybe vevők, tanulók, gondozottak, stb.). Emellett fontos szerepet játszik a tűzvédelem is.

MUNKAVÉDELEM és a munkahelyi egészségvédelem fejlesztése a versenyképesség-befolyásoló hatása révén is fontos szerepet játszik, a hatékony munkavédelem megtakarítást eredményez a vállalkozásoknál.

Munkavédelmi tanácsadásra van szüksége? Keressen fel elérhetőségeinket!

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása – a munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban – a munkáltató kötelessége.

Ennek keretében:

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.
 • Ha valamely tevékenységet jogszabály munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles
 • Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli. Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, munkaeszköz esetében a munkavédelmi megfelelőséget igazoló tanúsítás, hatósági felügyelet alá tartozó létesítmény, munkahely, munkaeszköz esetében a hatósági engedély megléte. Az előírt vizsgálat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.
 • Ha munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, megfelelőségét az üzemeltető munkáltatónak soron kívül vizsgálnia kell. A vizsgálat elvégzéséig annak működését, illetve használatát meg kell tiltani. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.
 • A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében
  • a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani;
  • rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
  • a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
  • a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
  • a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal – mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében – meg kell ismertetni;
  • a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

A veszélyforrások elleni védekezés módját a munkáltató köteles megállapítani. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. A feladat ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

 • A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.
 • A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat (az ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható).
 • A munkáltató meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan köteles munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében. Az előírt foglalkoztatás nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért a törvényben meghatározott felelőssége alól.
 • A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a súlyos munkabaleset, valamint az olyan, munkaeszköz, illetve technológia által okozott, munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta.

Munkavédelmi tanácsadás – Önnek is!

Új vállalkozásba kezd és szeretne pontosan tájékozódni az aktuális munkavédelmi törvényekről? Esetleg korszerűsítené a szabályzatot a munkahelyén, és ehhez lenne szüksége segítségre? Bármi is az oka, amiért munkavédelmi tanácsadásra lehet szüksége, ránk számíthat!

munkavédelmi tanácsadás során átvesszük Önnel a kérdéses pontokat, így bátran kialakíthatja azt a szokásrendszert, ami a munkahelyén a biztonságos munkavégzéshez szükséges. Az, hogy minden lehetséges elővigyázatossági lépést megtegyen, Önnek és a munkavállalóknak is érdeke, így ha van módja rá, akkor akár a törvényi szabályozásokon felül is érdemes óvintézkedéseket bevezetni. Minél biztonságosabb a munkavégzés, a dolgozók annál szívesebben maradnak majd a munkahelyükön, és annál hatékonyabban végezhetik el a feladataikat!

Amennyiben Önnek is kérdése merült fel a munkavédelem kapcsán, akkor forduljon bátran hozzánk, hiszen mindig naprakész információkkal tudjuk ellátni! Kollégáink várják jelentkezését!

Önnek is szüksége van munkavédelmi tanácsadásra?

Szeretne mindent megtenni annak érdekében, hogy maximálisan megfeleljen a munkavédelmi előírásoknak? Ehhez minden munkáltatónak igazodnia kell, nem is tehetnek mást, hiszen törvény szabályozza, hogy valamennyi munkavállalónak olyan körülmények között kell dolgoznia, ahol teljes mértékben biztosítják egészségük sértetlenségét, fizikai biztonságukat a munkaidő teljes hossza alatt.

Ezek a munkavédelmi szabályok mindenki számára elérhetőek és betartandóak. Azonban megeshet, hogy egy munkahelyen olyan, az átlagostól eltérő feltételek között kell megteremteni a szükséges feltételeket, hogy érdemes szakembert is bevonni. Munkavédelmi tanácsadásra olyan hétköznapi esetben is szükség lehet, amikor új munkahely megteremtése valósul meg, és a folyamatok még az elején tartanak. Annak érdekében, hogy minden szabályosan működjön, jó, ha tájékozódunk, és munkavédelmi tanácsadást veszünk igénybe.

Keressen minket bizalommal, és bátran vegye igénybe munkavédelmi tanácsadásunkat!

tanácsadás

Biztonság mindenekfelett: Munkavédelmi tanácsadás profiktól!

Szakemberek tanácsára mindig szükség van a munkavégzés különféle területein ahhoz, hogy megteremthessük az ideális feltételeket, a maximális biztonságot, a magasabb minőséget.

munkavédelem ideális és szabályos körülményeinek megteremtése nem csupán kötelező előírás, de ráadásul minden alkalmazott, kolléga érdeke is. A munkahelyi balesetek megelőzése, a modern munkakörülményekhez szükséges feltételek megteremtése, a problémák megelőzése, a környezetvédelem, a dolgozók igényeinek szem előtt tartása mind-mind olyan tényezők és célok, melyeket a munkavédelem szférájába sorolunk.

Keressen minket bizalommal, ha úgy érzi, itt az ideje annak, hogy korszerűbb körülményeket teremtsen vállalkozásánál! Amennyiben hozzánk fordul, magasan képzett szakemberekből álló csapatunk színvonalas munkavédelmi tanácsadással segíti majd cége fejlődését. Mi lehetővé tesszük, hogy minden szinten a maximumot hozhassa, és munkavédelem terén se maradjon le!

Előzze meg a bajt! – Kérje munkavédelmi tanácsadásunkat a biztonságos munkavégzés érdekében!

A munkavállalók számtalan veszélynek vannak kitéve munkavégzés közben, legyen szó ipari környezetről vagy akár a szállítmányozásról. Mivel a munkaköri biztonságra vonatkozó jogszabályok rendkívül szigorúak, ezért fontos, hogy a vállalkozás vezetője kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy alkalmazottait rendszeresen tájékoztassa a munkahelyi veszélyforrásokról, és a balesetveszélyes helyzetekről.

Ha hatékonyan szeretne fellépni a balesetmegelőzés érdekében, kérje munkavédelmi tanácsadásunkat! Szolgáltatásunk elsődleges célja, hogy a kis- és középvállalkozások, illetve az induló cégek számára segítő kezet nyújtson a megfelelő munkakörülmények megteremtéséhez.

munkavédelmi tanácsadás során ügyfeleinket tájékoztatjuk a már meglévő – és új jogszabályokról, amelyeket figyelembe véve igyekszünk hasznos tanácsokkal, ötletekkel ellátni a vállalkozások vezetőit annak érdekében, hogy alkalmazottaik ne legyenek kitéve balesetveszélyes helyzeteknek!

A be nem tartott, vagy figyelembe nem vett jogszabályok súlyos pénzbírságokat vonhatnak maguk után, ne okozzon magának kellemetlen perceket, inkább éljen a lehetőséggel, és vegye igénybe munkavédelmi tanácsadásunkat!

Munkavédelmi tanácsadás: Önnél minden szabályos?

Egy munkahely esetében a biztonság és az egészséges munkakörnyezet alapvető feltétel. A többi csak ezután jöhet. Akár induló vállalkozásról van szó, akár már meglévő cég munkavédelmét szeretné hatékonyabbá tenni, egy alapos átvilágítás soha nem árthat. Ennek során felszínre kerülnek az esetleges problémák, szabálytalanságok, kijavítandó állapotok.

Keressen minket bizalommal megadott elérhetőségeinken, és vegye igénybe munkavédelmi tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásainkat! Közreműködésünknek köszönhetően Ön pontos ismereteket szerezhet arról, mire van szüksége a vállalkozásának, hogyan lehet sikeresebb és egyúttal biztonságosabb. Nekünk köszönhetően elkerülheti a bírságokat, a pereket, megőrizheti jó hírét, segítünk eligazodni a jogi szabályok között, ismertetjük a normatív követelményeket és az ezekhez tartozó helyes gyakorlatokat is. A munkavédelmi tanácsadás keretében megadunk minden információt ahhoz, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat hiánytalanul tudja teljesíteni.

Keressen minket munkavédelmi tanácsadásért!

Fővárosi vállalkozások figyelem! Munkavédelem Budapesten!

Vállalkozása a fővárosban található és alkalmazottai olyan munkát végeznek, aminek során kockára teszik testi épségüket? Nem szeretné kitenni őket veszélyes helyzeteknek, továbbá egy munkaügyi ellenőrzés során mellőzné a kellemetlen szituációkat? Ha a kérdésekre igennel felelt, Önnek budapesti munkavédelmi szolgáltatásunkra van szüksége!

Budapesti munkavédelmi szolgáltatásunk terén mindenre gondoltunk, vagyis a törvényektől kezdve, egészen az adott foglalkozáskörre vonatkozó munkavédelmi kötelezettségekig tájékoztatjuk ügyfeleinket, továbbá tanácsot adunk, így semmilyen komolyabb pénzbírságra nem számíthat a hatóságoktól. Budapesti munkavédelmi szolgáltatásunk keretein belül, ha kell, folyamatosan végigkísérjük a partnerek vállalkozását, vagyis figyelmet fordítunk arra is, hogy a legfrissebb munkavédelmi szabályokról is tájékoztassuk ügyfeleinket, ennek köszönhetően semmiről sem maradhat le.

Vegye igénybe budapesti munkavédelmi szolgáltatásunkat! Bármilyen kérdés merülne fel ezzel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal!

Kérdése támadt? Keressen minket bizalommal!

Scroll to Top