karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi tanácsadás

Dohányzás a munkahelyeken

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvénymódosítása megtiltja a munkahelyeken is a dohányzást.

A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni a közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben és a munkahelyeken sem.

Nem jelölhető ki dohányzóhely közforgalmú intézmények és munkahelyek zárt légterű helyiségeiben.

Nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely

  • közoktatási intézményben,
  • gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
  • egészségügyi szolgáltatónál.

A munkáltató a munkahelyet – külön telephely esetén telephelyenként – nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkáltató kizárólagos rendelkezése alatt álló létesítményekben, illetve helyiségekben dohányzóhelyet kijelölni nem lehet. A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával, a munkahelynek a személyforgalom számára nyitva álló valamennyi bejáratánál, valamint a nem kizárólag a munkavállalók által igénybe vett valamennyi helyiségben vagy az ezekhez vezető közlekedőfolyosókon – valamennyi igénybevevő által jól látható módon – fel kell tüntetni.

A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóld döntés

  • kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben,
  • más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére vagy ezek egyetértésével

hozható meg.

A munkavállalók részéről a kezdeményezésre, illetve az egyetértésre jogosult a kollektív szerződés megkötésére jogosult szakszervezet, ennek hiányában a munkáltatónál – telephelyen történő munkavégzés esetén az adott telephelyen – a megállapodás megkötésekor foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-a. A munkáltató kezdeményezése esetén a munkavállalói egyetértésre a kezdeményezési jog szabályai irányadóak. A munkavállalók kezdeményezését a munkáltató köteles figyelembe venni. Ebben az esetben a munkahelyet, illetve telephelyet 30 napon belül nemdohányzóvá kell nyilvánítani.

A törvénymódosítás 2012.január 1-jén lép hatályba.

Kérdése támadt? Keressen minket bizalommal!

Scroll to Top