karabiner.hu

Tűzvédelmi és
munkavédelmi tanácsadás

Erőszak és zaklatás a munkahelyeken

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) legújabb jelentése szerint az erőszak és a zaklatás egyre inkább az európai munkahelyek jellemzőjévé válik. Ennek ellenére a szervezetek és a nemzeti kormányok ezen problémára adott válaszát széles körben elégtelennek tartják.

Az adott ország, szektor és alkalmazott módszer függvényében az európai munkavállalók 5-20%-át éri harmadik fél által elkövetett erőszak vagy zaklatás. A “Workplace Violence and Harassment: a European Picture” (Munkahelyi erőszak és zaklatás: európai körkép) című jelentés az EU-OSHA részét képező Európai Kockázatkutató Központ által összegyűjtött nemzetközi statisztikákat tartalmaz. A Központ legújabb páneurópai vállalati felmérése, az ESENER arra mutat rá, hogy míg az európai vezetők 40%-át aggodalommal tölti el a munkahelyi erőszak és zaklatás problémája, csak körülbelül 25%-uk hozott intézkedéseket a probléma kezelése érdekében – és ez az arány számos EU tagállamban még a 10%-ot sem haladja meg. A probléma még ennél is súlyosabb az egészségügyi és az oktatási szektorban, valamint a szociális munka területén, ahol a vezetők több mint 50%-a egészségvédelmi és biztonsági problémaként azonosítja azt.

Az Ügynökség igazgatója, Jukka Takala szerint “Az erőszak és a zaklatás az európai munkavállalók biztonságára és egészségére irányuló súlyos fenyegetés, amelyet sok esetben nem is jelentenek. A munkavállalók által tapasztalt, ügyfelektől, illetve betegektől származó erőszak, szóbeli agresszió és fenyegetés súlyos egészségvédelmi és biztonsági probléma. Nem beszélve arról, hogy a pszichológiai következmények néha súlyosabbak a testi sebeknél. A munkahelyi zaklatás stresszhez, hosszan tartó betegszabadsághoz, és akár öngyilkossághoz is vezethet. A gazdasági következmények közé sorolható a csökkent produktivitás, a megnövekedett betegszabadságok, a munkavállalók nagyobb mértékű fluktuációja, valamint a gyakran korán fellépő alkalmatlanság miatti korai nyugdíjállományba vonulás.”

A jelentés arra is fényt vet, hogy számos európai országban nem eléggé ismerik fel a munkahelyi erőszak problémáját, így kevés a kifejezetten erre irányuló kezdeményezések száma is. Nemzeti szinten és az egyes szervezetek szintjén egyaránt szükséges a problémával kapcsolatos tudatosság növelése, illetve a munkahelyi erőszak és zaklatás megelőzésére és kezelésére irányuló politikák és eljárások bevezetése.

Az EU-OSHA által rendezett kétnapos szeminárium keretében döntéshozók, kutatók, valamint munkáltatói és munkavállalói képviselők vitatták meg a munkahelyi erőszak hatékony kezelésében rejlő kihívásokat és azonosították a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméhez szükséges, az egyes országok és szervezetek specifikus igényeihez igazított új, konkrét intézkedéseket.

Kérdése támadt? Keressen minket bizalommal!

Scroll to Top